Home Raumfahrt Startlisten Jahresübersichten Site Map counter

Statistik über alle Starts

Start von Chang Zheng 1

Nr. Startnummer Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Trägernummer Startplatz Nation Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
1 1970-034 24.04.1970 13:35 DFH-1 Chang Zheng 1 601904 JQ LA2A China 437 x 2387 x 68.45 114.04
2 1971-018 03.03.1971 12:02 Shi Jian Chang Zheng 1 - JQ LA2A China 264 x 1799 x 69.90 105.79 17.06.1979
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 2 2

Start von Chang Zheng 11

Nr. Startnummer Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Trägernummer Startplatz Nation Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
1 2015-051 25.09.2015 01:41 Pujiang-1 + Shangkeda-2 + NJFA-1 + NJUST-2 Chang Zheng 11 Y1 JQ SLS-E China 468 x 486 x 97.31 94.14
2 2016-066 09.11.2016 23:42 Maichong Xing Shiyan Weixing + Lishui 1-01 ? + KS-1Q + Pina-2 02 ? + Xiaoxiang-1 ? + Pina-2 01 ? Chang Zheng 11 Y2 JQ SLS-E China 493 x 512 x 97.41 94.66
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 2 2

Start von Chang Zheng 2

Nr. Startnummer Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Trägernummer Startplatz Nation Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
1 1974-F07 05.11.1974 09:40 Fanhui Shi Weixing (00) + FSW RV Chang Zheng 2 CZ2-1 (3) JQ LA2B China
2 1975-111 26.11.1975 03:27 Fanhui Shi Weixing (01) Chang Zheng 2C CZ2C-1 (4) JQ LA2B China 178 x 440 x 62.95 90.70 29.12.1975
3 1976-117 07.12.1976 04:38 Fanhui Shi Weixing (02) Chang Zheng 2C CZ2C-2 (5) JQ LA2B China 173 x 438 x 59.45 90.63 02.01.1977
4 1978-011 26.01.1978 05:00 Fanhui Shi Weixing (03) Chang Zheng 2C CZ2C-3 (6) JQ LA2B China 161 x 469 x 57.03 90.82 07.02.1978
5 1982-090 09.09.1982 07:19 Fanhui Shi Weixing (04) Chang Zheng 2C Y1 (7) JQ LA2B China 173 x 383 x 62.98 90.07 21.09.1982
6 1983-086 19.08.1983 06:00 Fanhui Shi Weixing (05) Chang Zheng 2C Y2 (8) JQ LA2B China 170 x 340 x 63.30 89.60 03.09.1983
7 1984-098 12.09.1984 05:44 Fanhui Shi Weixing (06) Chang Zheng 2C Y3 (11) JQ LA2B China 172 x 369 x 67.94 89.92 29.09.1984
8 1985-096 21.10.1985 05:04 Fanhui Shi Weixing (07) Chang Zheng 2C Y4 (12) JQ LA2B China 169 x 341 x 62.98 89.60 07.11.1985
9 1986-076 06.10.1986 05:40 Fanhui Shi Weixing (08) Chang Zheng 2C Y5 (14) JQ LA2B China 171 x 349 x 56.95 89.71 23.10.1986
10 1987-067 05.08.1987 06:39 Fanhui Shi Weixing (09) Chang Zheng 2C Y6 (15) JQ LA2B China 170 x 359 x 62.95 89.79 23.08.1987
11 1987-075 09.09.1987 07:15 Fanhui Shi Weixing (10) Chang Zheng 2C Y7 (16) JQ LA2B China 204 x 297 x 62.99 89.51 04.10.1987
12 1988-067 05.08.1988 07:28 FSW-1 RV + Fanhui Shi Weixing (11) Chang Zheng 2C Y8 (18) JQ LA2B China 204 x 303 x 63.02 89.57 13.08.1988
13 1990-059 16.07.1990 00:40 BADR Chang Zheng 2E Y1 (23) XSC LC2 China 201 x 909 x 28.49 95.75 08.12.1990
14 1990-089 05.10.1990 06:14 Fanhui Shi Weixing (12) Chang Zheng 2C Y9 (25) JQ LA2B China 203 x 291 x 56.97 89.44 23.10.1990
15 1992-051 09.08.1992 08:00 Fanhui Shi Weixing (13) Chang Zheng 2D Y1 (27) JQ LA2B China 170 x 335 x 63.07 89.55 01.09.1992
16 1992-054 13.08.1992 23:00 Optus B1 Chang Zheng 2E Y3 (28) XSC LC2 China 35678 x 35899 x 0.28 1436.21
17 1992-064 06.10.1992 06:20 Freja + Fanhui Shi Weixing (14) Chang Zheng 2C Y10 (29) JQ LA2B China 596 x 1760 x 63.01 108.95
18 1992-090 21.12.1992 11:21 Optus B2 Chang Zheng 2E Y4 (30) XSC LC2 China
19 1993-063 08.10.1993 08:00 Jian Bing 93 + FSW-1 RV + Fanhui Shi Weixing (16) Chang Zheng 2C Y11 (31) JQ LA2B China 204 x 279 x 56.95 89.34 28.10.1993
20 1994-055 27.08.1994 23:10 Optus B3 Chang Zheng 2E Y5 (35) XSC LC2 China 35646 x 35923 x 0.76 1435.98
21 1995-F01 25.01.1995 22:40 Apstar 2 Chang Zheng 2E Y6 (37) XSC LC2 China
22 1995-064 28.11.1995 11:30 Asiasat 2 Chang Zheng 2E Y7 (38) XSC LC2 China 35779 x 35794 x 0.19 1436.09
23 1995-073 28.12.1995 11:50 Echostar I Chang Zheng 2E Y8 (39) XSC LC2 China 35764 x 35809 x 0.09 1436.09
24 1996-059 20.10.1996 07:20 Fanhui Shi Weixing (17) Chang Zheng 2D Y3 (43) JQ LA2B China 170 x 340 x 63.04 89.60 03.12.1996
25 1997-048 01.09.1997 14:00 Iridium MFS 1 + Iridium MFS 2 Chang Zheng 2C-III/S Y1 (47) TYSC LC7 China 624 x 629 x 86.33 97.24
26 1997-077 08.12.1997 07:16 Iridium 42 + Iridium 44 Chang Zheng 2C-III/S Y2 (49) TYSC LC7 China 764 x 765 x 86.42 100.13
27 1998-018 25.03.1998 17:01 Iridium 51 + Iridium 61 Chang Zheng 2C-III/S Y3 (50) TYSC LC7 China 775 x 780 x 86.40 100.39
28 1998-026 02.05.1998 09:16 Iridium 69 + Iridium 71 Chang Zheng 2C-III/S Y4 (51) TYSC LC7 China 775 x 780 x 86.40 100.39
29 1998-048 19.08.1998 23:01 Iridium 3 + Iridium 76 Chang Zheng 2C-III/S Y5 (54) TYSC LC7 China 776 x 779 x 86.39 100.39
30 1998-074 19.12.1998 11:39 Iridium 20A + Iridium 11A Chang Zheng 2C-III/S Y6 (55) TYSC LC7 China 687 x 713 x 86.55 98.77
31 1999-032 11.06.1999 17:15 Iridium 14A + Iridium 21A Chang Zheng 2C-III/S Y7 (57) TYSC LC7 China 708 x 712 x 86.52 98.98
32 1999-061 19.11.1999 22:30 Shenzhou + Shenzhou 1 Guidao Cang Chang Zheng 2F Y1 (59) JQ Pad 921 China 193 x 507 x 42.48 91.53 20.11.1999
33 2001-001 09.01.2001 17:00 Shenzhou 2 + Shenzhou 2 Guidao Cang Chang Zheng 2F Y2 (65) JQ Pad 921 China 330 x 340 x 42.57 91.23 16.01.2001
34 2002-014 25.03.2002 14:15 Shenzhou 3 + Shenzhou 3 Guidao Cang Chang Zheng 2F Y3 (66) JQ Pad 921 China 331 x 336 x 42.40 91.20 01.04.2002
35 2002-061 29.12.2002 16:40 Shenzhou 4 + Shenzhou 4 Guidao Cang Chang Zheng 2F Y4 (69) JQ Pad 921 China 331 x 337 x 42.40 91.21 05.01.2003
36 2003-045 15.10.2003 01:00 Shenzhou 5 + Shenzhou 5 Guidao Cang Chang Zheng 2F Y5 (71) JQ Pad 921 China 331 x 337 x 42.42 91.21 15.10.2003
37 2003-051 03.11.2003 07:20 Fanhui Shi Weixing (18) Chang Zheng 2D Y4 (73) JQ Pad 603 China 193 x 331 x 62.99 89.74 18.12.2003
38 2003-061 29.12.2003 19:06 Tan Ce 1 Chang Zheng 2C Y1 (75) XSC LC China 555 x 78051 x 28.50 1619.43 14.10.2007
39 2004-012 18.04.2004 15:59 Shiyan Weixing 1 + Naxing 1 Chang Zheng 2C Y14 (76) XSC LC China 599 x 614 x 97.71 96.82
40 2004-029 25.07.2004 07:05 Tan Ce 2 Chang Zheng 2C Y2 (77) TYSC LC7 China 605 x 38623 x 89.91 695.06
41 2004-033 29.08.2004 07:50 Fanhui Shi Weixing (19) Chang Zheng 2C Y12 (78) JQ Pad 603 China 166 x 490 x 63.00 91.08 07.11.2004
42 2004-039 27.09.2004 08:00 Fanhui Shi Weixing (20) Chang Zheng 2D Y5 (80) JQ Pad 603 China 206 x 323 x 63.00 89.79 09.11.2004
43 2004-046 18.11.2004 10:45 Shiyan Weixing 2 Chang Zheng 2C Y15 (83) XSC LC China 694 x 711 x 98.16 98.82
44 2005-024 05.07.2005 22:40 Shi Jian 7 Chang Zheng 2D Y6 (85) JQ Pad 603 China 547 x 568 x 97.58 95.81
45 2005-027 02.08.2005 07:30 Fanhui Shi Weixing (21) Chang Zheng 2C Y13 (86) JQ Pad 603 China 166 x 491 x 63.00 91.10 16.10.2005
46 2005-033 29.08.2005 08:45 Fanhui Shi Weixing (22) Chang Zheng 2D Y7 (87) JQ Pad 603 China 203 x 297 x 62.98 89.50 16.10.2005
47 2005-040 12.10.2005 01:00 Shenzhou 6 + Shenzhou 6 Guidao Cang Chang Zheng 2F Y6 (88) JQ Pad 921 China 330 x 336 x 42.41 91.19 16.10.2005
48 2006-035 09.09.2006 07:00 Shi Jian 8 Chang Zheng 2C Y16 (90) JQ Pad 603 China 177 x 445 x 62.99 90.74 01.11.2006
49 2007-010 11.04.2007 03:27 Hai Yang 1B Chang Zheng 2C Y18 (96) TYSC LC7 China 782 x 814 x 98.62 100.83
50 2007-019 25.05.2007 07:12 Yaogan Weixing 2 Chang Zheng 2D Y8 (99) JQ Pad 603 China 631 x 655 x 97.85 97.58
51 2008-041 06.09.2008 03:25 Huan Jing 1A + Huan Jing 1B Chang Zheng 2C Y1 (108) TYSC LC7 China 628 x 661 x 98.01 97.61
52 2008-047 25.09.2008 13:10 Shenzhou 7 + Shenzhou 7 Guidao Cang + BX-1 Chang Zheng 2F Y7 (109) JQ Pad 921 China 329 x 335 x 42.40 91.18 28.09.2008
53 2008-056 05.11.2008 00:15 Shiyan Weixing 3 + Chuangxin-1 02 Chang Zheng 2D Y12 (112) JQ Pad 603 China 786 x 804 x 98.48 100.76
54 2008-061 01.12.2008 04:42 Yaogan Weixing 4 Chang Zheng 2D Y9 (113) JQ Pad 603 China 633 x 651 x 97.92 97.56
55 2009-021 22.04.2009 02:55 Yaogan Weixing 6 Chang Zheng 2C Y19 (117) TYSC LC7? China 492 x 519 x 97.63 94.73
56 2009-061 12.11.2009 02:45 Shi Jian 11-01 Chang Zheng 2C Y21 (119) JQ Pad 603 China 689 x 702 x 98.28 98.68
57 2009-069 09.12.2009 08:42 Yaogan Weixing 7 Chang Zheng 2D Y10 (120) JQ Pad 603 China 623 x 659 x 97.84 97.54
58 2010-027 15.06.2010 01:39 Shi Jian 12 Chang Zheng 2D Y15 (125) JQ Pad 603 China 575 x 599 x 97.68 96.41
59 2010-040 24.08.2010 07:10 Tianhui 1-01 Chang Zheng 2D Y14 JQ Pad 603 China 487 x 504 x 97.35 94.52
60 2010-047 22.09.2010 02:42 Yaogan Weixing 11 + Zheda Pixing 1A + Zheda Pixing 1A Chang Zheng 2D Y11 JQ Pad 603 China 623 x 657 x 98.00 97.52
61 2011-030 06.07.2011 04:28 Shi Jian 11-03 Chang Zheng 2C Y25 JQ Pad 603 China 690 x 703 x 98.23 98.71
62 2011-039 29.07.2011 07:42 Shi Jian 11-02 Chang Zheng 2C Y24 JQ Pad 603 China 645 x 715 x 98.13 98.35
63 2011-F02 18.08.2011 09:28 Shi Jian 11-04 Chang Zheng 2C Y26 JQ Pad 603 China
64 2011-053 29.09.2011 13:16 Tiangong 1 Chang Zheng 2FT1 Y1? JQ Pad 921 China 334 x 348 x 42.78 91.35
65 2011-063 31.10.2011 21:58 Shenzhou 8 Chang Zheng 2F Y8 JQ Pad 921 China 262 x 313 x 42.78 90.26 17.11.2011
66 2011-068 20.11.2011 00:15 Chuangxin-1 03 + Shiyan Weixing 4 Chang Zheng 2D Y19 JQ Pad 603 China 784 x 803 x 98.45 100.74
67 2011-072 29.11.2011 18:50 Yaogan Weixing 13 Chang Zheng 2C Y20 TYSC LC9 China 505 x 511 x 97.11 94.78
68 2012-020 06.05.2012 07:10 Tianhui 1-02 Chang Zheng 2D Y17 JQ Pad 603 China 490 x 506 x 97.37 94.57
69 2012-032 16.06.2012 10:37 Shenzhou 9 Chang Zheng 2F Y9 JQ Pad 921 China 328 x 337 x 42.78 91.19 29.06.2012
70 2012-052 29.09.2012 04:12 Miranda Chang Zheng 2D Y16 JQ Pad 603 China 621 x 653 x 98.03 97.46
71 2012-056 14.10.2012 03:25 Shi Jian 9A + Shi Jian 9B Chang Zheng 2C Y2 TYSC China 622 x 647 x 98.00 97.40
72 2012-064 18.11.2012 22:53 Huan Jing 1C + Fengniao 1A + Xinyan-1 Chang Zheng 2C Y17 TYSC LC9 China 488 x 502 x 97.35 94.51
73 2012-073 18.12.2012 16:13 Gokturk-2 Chang Zheng 2D Y22 JQ Pad 603? China 669 x 689 x 98.16 98.33
74 2013-018 26.04.2013 04:13 Gao Fen 1 + CubeBug-1 + NEE-01 Pegaso + Turksat-3USat Chang Zheng 2D Y18 JQ Pad 603? China 635 x 662 x 98.36 97.69
75 2013-029 11.06.2013 09:38 Shenzhou 10 Chang Zheng 2F Y10 JQ Pad 921 China 262 x 315 x 42.78 90.28 26.06.2013
76 2013-035 15.07.2013 09:27 Shi Jian 11-05 Chang Zheng 2C Y23 JQ Pad 603? China 677 x 749 x 98.14 99.04
77 2013-059 29.10.2013 02:50 Yaogan Weixing 18 Chang Zheng 2C Y28 TYSC LC9 China 511 x 513 x 97.55 94.87
78 2013-068 25.11.2013 02:12 Shiyan Weixing 5 Chang Zheng 2D Y23 JQ Pad 603 China 738 x 754 x 97.99 99.74
79 2014-014 31.03.2014 02:58 Shi Jian 11-06 Chang Zheng 2C Y27 JQ Pad 603? China 687 x 704 x 98.26 98.67
80 2014-051 04.09.2014 00:15 Lingqiao Tongxin Shiyan W. + Chuangxin-1 04 Chang Zheng 2D Y25 JQ Pad 603 China 778 x 807 x 98.46 100.71
81 2014-059 28.09.2014 05:13 Shi Jian 11-07 Chang Zheng 2C Y31 JQ Pad 603? China 685 x 707 x 98.12 98.68
82 2014-066 27.10.2014 06:59 Shi Jian 11-08 Chang Zheng 2C Y32 JQ Pad 603? China 687 x 703 x 98.21 98.66
83 2014-071 14.11.2014 18:53 Yaogan Weixing 23 Chang Zheng 2C Y35 TYSC LC9 China 512 x 514 x 97.34 94.88
84 2014-072 20.11.2014 07:12 Yaogan Weixing 24 Chang Zheng 2D Y24 JQ Pad 603? China 629 x 651 x 97.91 97.53
85 2015-047 14.09.2015 04:42 Gao Fen 9 Chang Zheng 2D Y21 JQ Pad 603 China 618 x 664 x 98.01 97.54
86 2015-057 07.10.2015 04:13 Jilin-1 Jishu Yanzheng + Jilin-1 Optical A + Jilin-1 Shipin 1 + Jilin-1 Shipin 2 Chang Zheng 2D Y37 JQ Pad 603 China 638 x 662 x 98.04 97.73
87 2015-061 26.10.2015 07:10 Tianhui 1-03 Chang Zheng 2D Y26 JQ Pad 603 China 489 x 500 x 97.36 94.50
88 2015-078 17.12.2015 00:12 Wukong Chang Zheng 2D Y31 JQ Pad 603 China 487 x 504 x 97.30 94.52
89 2016-023 05.04.2016 17:38 Shi Jian 10 RV + Shi Jian 10 Chang Zheng 2D Y36 JQ Pad 603 China 233 x 267 x 42.89 89.50 18.04.2016
90 2016-029 15.05.2016 02:43 Yaogan Weixing 30 Chang Zheng 2D Y27 JQ Pad 603 China 628 x 656 x 98.07 97.56
91 2016-051 15.08.2016 17:40 Mozi hao + 3Cat-2 + Lixing 1 Chang Zheng 2D Y32 JQ Pad 603 China 488 x 503 x 97.36 94.53
92 2016-057 15.09.2016 14:04 Tiangong 2 + BX-2 Chang Zheng 2F T2 JQ Pad 921 China 369 x 377 x 42.79 92.01
93 2016-061 16.10.2016 23:30 Shenzhou 11 Chang Zheng 2F Y11 JQ Pad 921 China 334 x 366 x 42.78 91.53 18.11.2016
94 2016-068 11.11.2016 23:14 Yunhai 1-01 Chang Zheng 2D Y34 JQ Pad 603 China 775 x 789 x 98.51 100.50
95 2016-081 21.12.2016 19:22 Tan weixing + SPARK-02 + Chao fenbianlu duoguangpu + SPARK-01 Chang Zheng 2D Y33 JQ Pad 603 China
96 2016-083 28.12.2016 03:23 GaoJing yi hao 01 xing + GaoJing yi hao 02 xing + Bayi kepu weixing 01 xing Chang Zheng 2D Y TYSC LC9 China
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 96 92

Start von Chang Zheng 3

Nr. Startnummer Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Trägernummer Startplatz Nation Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
1 1984-008 29.01.1984 12:25 Shiyan Weixing Chang Zheng 3 Y1 (9) XSC LC3 China 401 x 6581 x 36.08 162.63
2 1984-035 08.04.1984 11:20 Shiyan Tongbu Tongxin Wx. Chang Zheng 3 Y2 (10) XSC LC3 China 35777 x 35797 x 0.65 1436.14
3 1986-010 01.02.1986 12:37 Shiyong Tongbu Tongxin Wx. Chang Zheng 3 Y3 (13) XSC LC3 China 35782 x 35787 x 0.02 1435.98
4 1988-014 07.03.1988 12:41 Zhongxing 1 Chang Zheng 3 Y4 (17) XSC LC3 China 35774 x 35797 x 0.05 1436.03
5 1988-111 22.12.1988 12:40 Zhongxing 2 Chang Zheng 3 Y5 (20) XSC LC3 China 35785 x 35789 x 0.53 1436.11
6 1990-011 04.02.1990 12:27 Zhongxing 3 Chang Zheng 3 Y6 (21) XSC LC3 China 35786 x 35787 x 0.08 1436.09
7 1990-030 07.04.1990 13:30 Asiasat 1 Chang Zheng 3 Y7 (22) XSC LC3 China 35786 x 35790 x 0.13 1436.16
8 1991-088 28.12.1991 12:00 Zhongxing 4 Chang Zheng 3 Y9 (26) XSC LC3? China 196 x 34903 x 31.52 613.91
9 1994-010 08.02.1994 08:33 Shi Jian 4 + Kua Fu 1 Chang Zheng 3A Y1 (32) XSC LC2 China 179 x 36133 x 28.53 637.40
10 1994-043 21.07.1994 10:55 APSTAR 1 Chang Zheng 3 Y8 (34) XSC LC3? China 35777 x 35795 x 0.02 1436.06
11 1994-080 29.11.1994 17:02 DFH-3 Chang Zheng 3A Y2 (36) XSC LC2 China 35181 x 35992 x 0.26 1425.88
12 1996-F01 14.02.1996 19:01 INTELSAT 708 Chang Zheng 3B Y1 (40) XSC LC2 China
13 1996-039 03.07.1996 10:47 Apstar 1A Chang Zheng 3 Y10A (41) XSC LC3? China 35779 x 35794 x 0.03 1436.09
14 1996-048 18.08.1996 10:27 Zhongxing 7 Chang Zheng 3 Y14 (42) XSC LC3? China 21666 x 46505 x 26.31 1350.07
15 1997-021 11.05.1997 16:17 Zhongxing 6 Chang Zheng 3A Y3? (44) XSC LC2 China 35785 x 35792 x 0.27 1436.19
16 1997-029 10.06.1997 12:01 Feng Yun 2A Chang Zheng 3 Y11 (45) XSC LC3? China 35782 x 35799 x 1.17 1436.32
17 1997-042 19.08.1997 17:50 Agila 2 Chang Zheng 3B Y2 (46) XSC LC2 China 35780 x 35794 x 0.24 1436.11
18 1997-062 16.10.1997 19:13 Apstar 2R Chang Zheng 3B Y3 (48) XSC LC2 China 35776 x 35797 x 0.10 1436.09
19 1998-033 30.05.1998 10:00 Zhongwei 1 Chang Zheng 3B Y5 (52) XSC LC2 China 33423 x 38148 x 0.11 1436.06
20 1998-044 18.07.1998 09:20 Xinnuo 1 Chang Zheng 3B Y4 (53) XSC LC2 China 35779 x 35793 x 0.06 1436.06
21 2000-003 25.01.2000 16:45 Zhongxing 22 Chang Zheng 3A Y4 (60) XSC LC2 China 35784 x 35792 x 0.71 1436.16
22 2000-032 25.06.2000 11:50 Feng Yun 2B Chang Zheng 3 Y12 (61) XSC LC3? China 35791 x 35804 x 1.07 1436.65
23 2000-069 30.10.2000 16:02 Beidou Daohang Shiyan Wei. Chang Zheng 3A Y5? (63) XSC LC2 China 35760 x 35811 x 0.13 1436.03
24 2000-082 20.12.2000 16:20 Beidou Daohang Shiyan Wei. 2 Chang Zheng 3A Y6? (64) XSC LC2 China 35776 x 35796 x 0.11 1436.06
25 2003-021 24.05.2003 16:34 Beidou Daohang Shiyan Wei. 3 Chang Zheng 3A Y7 (70) XSC LC2 China 35760 x 35835 x 0.29 1436.65
26 2003-052 14.11.2003 16:01 Zhongxing 20 Chang Zheng 3A Y8 (74) XSC LC2 China 35776 x 35797 x 0.17 1436.11
27 2004-042 19.10.2004 01:20 Feng Yun 2C Chang Zheng 3A Y9 (81) XSC LC2 China 35782 x 35795 x 0.68 1436.19
28 2005-012 12.04.2005 12:00 Apstar 6 Chang Zheng 3B Y6 (84) XSC LC2 China 35784 x 35788 x 0.02 1436.06
29 2006-038 12.09.2006 16:02 Zhongxing 22A Chang Zheng 3A Y10 (91) XSC LC2 China 35755 x 35821 x 0.29 1436.16
30 2006-048 28.10.2006 16:20 Xinnuo 2 Chang Zheng 3B Y7 (93) XSC LC2 China 35668 x 35905 x 0.25 1436.09
31 2006-053 08.12.2006 00:53 Feng Yun 2D Chang Zheng 3A Y11 (94) XSC LC2 China 35787 x 35789 x 2.48 1436.16
32 2007-003 02.02.2007 16:28 Beidou Daohang Shiyan Wei. 4 Chang Zheng 3A Y12 (95) XSC LC2 China 35265 x 36310 x 5.68 1436.14
33 2007-011 13.04.2007 20:11 Beidou DW 1 Chang Zheng 3A Y13 (97) XSC LC3 China 21519 x 21544 x 55.26 773.37
34 2007-018 13.05.2007 16:01 Nigcomsat 1 Chang Zheng 3B Y9 (98) XSC LC2? China 35806 x 36001 x 0.18 1442.07
35 2007-021 31.05.2007 16:08 Xinnuo 3 Chang Zheng 3A Y15 (100) XSC LC3? China 35779 x 35793 x 0.27 1436.06
36 2007-031 05.07.2007 12:08 Zhongxing 6B Chang Zheng 3B Y10 (101) XSC LC2 China 35772 x 35802 x 0.05 1436.11
37 2007-051 24.10.2007 10:05 Chang'e-1 Chang Zheng 3A Y14 (103) XSC LC3 China 584 x 50568 x 31.11 947.43 01.03.2009
38 2008-019 25.04.2008 15:35 Tian Lian 1A Chang Zheng 3C Y1? (105) XSC LC2? China 35768 x 35809 x 0.51 1436.19
39 2008-028 09.06.2008 12:15 Zhongxing 9 Chang Zheng 3B Y11 (107) XSC LC2? China 35775 x 35798 x 0.05 1436.09
40 2008-055 29.10.2008 16:53 Simon Bolivar Chang Zheng 3B Y12 (111) XSC LC2 China 35784 x 35788 x 0.36 1436.06
41 2008-066 23.12.2008 00:54 Feng Yun 2E Chang Zheng 3A Y20 (115) XSC LC3? China 35773 x 35779 x 2.20 1435.55
42 2009-018 14.04.2009 16:16 Beidou DW 2 Chang Zheng 3C Y3 (116) XSC LC2? China 35774 x 35798 x 0.95 1436.06
43 2009-046 31.08.2009 09:28 Palapa D Chang Zheng 3B Y8 (118) XSC LC2? China 35785 x 35790 x 0.07 1436.14
44 2010-001 16.01.2010 16:12 Beidou DW 3 Chang Zheng 3C Y2 (122) XSC LC2 China 35600 x 35972 x 1.80 1436.06
45 2010-024 02.06.2010 15:53 Beidou DW 4 Chang Zheng 3C Y4 (124) XSC LC2 China 35777 x 35794 x 1.83 1436.03
46 2010-036 31.07.2010 21:30 Beidou DW 5 Chang Zheng 3A Y16 (126) XSC LC3 China 35667 x 35894 x 55.09 1435.78
47 2010-042 04.09.2010 16:14 Zhongxing 6A Chang Zheng 3B Y13 XSC LC2 China 35783 x 35789 x 0.39 1436.06
48 2010-050 01.10.2010 10:59 Chang'e-2 Chang Zheng 3C Y7 XSC LC2 China 300 x 380000 x 32.40 4450.94
49 2010-057 31.10.2010 16:26 Beidou DW 6 Chang Zheng 3C Y5 XSC LC2 China 35779 x 35794 x 1.78 1436.09
50 2010-064 24.11.2010 16:09 Zhongxing 20A Chang Zheng 3A Y21 XSC LC3 China 35772 x 35799 x 0.55 1436.03
51 2010-068 17.12.2010 20:20 Beidou DW 7 Chang Zheng 3A Y18 XSC LC3 China 35716 x 35856 x 55.23 1436.06
52 2011-013 09.04.2011 20:47 Beidou DW 8 Chang Zheng 3A Y19 XSC LC3 China 35694 x 35870 x 55.29 1435.86
53 2011-026 20.06.2011 16:13 Zhongxing 10 Chang Zheng 3B Y20 XSC LC2 China 35774 x 35796 x 0.17 1436.01
54 2011-032 11.07.2011 15:41 Tian Lian 1B Chang Zheng 3C Y8 XSC LC2 China 35775 x 35799 x 1.07 1436.11
55 2011-038 26.07.2011 21:44 Beidou DW 9 Chang Zheng 3A Y17 XSC LC3 China 35699 x 35872 x 55.19 1436.03
56 2011-042 11.08.2011 16:15 Paksat 1R Chang Zheng 3B Y19 XSC LC2 China 35818 x 35845 x 0.15 1438.39
57 2011-047 18.09.2011 16:33 Zhongxing 1A Chang Zheng 3B Y16 XSC LC2 China 35781 x 35791 x 0.57 1436.06
58 2011-057 07.10.2011 08:21 Eutelsat W3C Chang Zheng 3B Y18 XSC LC2 China 35275 x 36212 x 0.05 1433.89
59 2011-073 01.12.2011 21:07 Beidou DW 10 Chang Zheng 3A Y23 XSC LC3 China 35707 x 35863 x 55.16 1436.03
60 2011-077 19.12.2011 16:41 Nigcomsat 1R Chang Zheng 3B Y21 XSC LC2 China 35786 x 35787 x 0.27 1436.09
61 2012-002 13.01.2012 00:56 Feng Yun 2F Chang Zheng 3A Y22 XSC LC3 China 35757 x 35810 x 2.40 1435.93
62 2012-008 24.02.2012 16:12 Beidou DW 11 Chang Zheng 3C Y6 XSC LC2? China 35776 x 35799 x 1.87 1436.14
63 2012-013 31.03.2012 10:27 Apstar 7 Chang Zheng 3B Y22 XSC LC2 China 35783 x 35789 x 0.04 1436.06
64 2012-018 29.04.2012 20:50 Beidou DW 12 + Beidou DW 13 Chang Zheng 3B Y14 XSC LC2 China 21455 x 21600 x 55.26 773.20
65 2012-028 26.05.2012 15:56 Zhongxing 2A Chang Zheng 3B Y17 XSC LC2 China 35780 x 35792 x 0.19 1436.06
66 2012-040 25.07.2012 15:43 Tian Lian 1-03 Chang Zheng 3C Y9 XSC LC2 China 35773 x 35799 x 2.03 1436.09
67 2012-050 18.09.2012 19:10 Beidou DW 14 + Beidou DW 15 Chang Zheng 3B Y15 XSC LC2 China 21464 x 21590 x 54.95 773.18
68 2012-059 25.10.2012 15:33 Beidou DW 16 Chang Zheng 3C Y10 XSC LC2 China 35774 x 35799 x 1.84 1436.09
69 2012-067 27.11.2012 10:13 Zhongxing 12 Chang Zheng 3B Y24 XSC LC2 China 35758 x 35807 x 0.04 1435.88
70 2013-020 01.05.2013 16:06 Zhongxing 11 Chang Zheng 3B Y25 XSC LC2 China 35776 x 35795 x 0.61 1436.03
71 2013-070 01.12.2013 17:30 Chang'e-3 Chang Zheng 3B Y23/G3Z XSC LC2 China 210 x 389019 x 28.50 4946.15 14.12.2013
72 2013-075 20.12.2013 16:42 Tupac Katari Chang Zheng 3B Y27 XSC LC2 China 35773 x 35798 x 0.27 1436.03
73 2014-065 23.10.2014 18:00 Chang'e-5 FTD Chang Zheng 3C Y12 XSC LC2 China 406 x 413 x 51.64 92.75
74 2014-090 31.12.2014 01:02 Feng Yun 2G Chang Zheng 3A Y24 XSC LC2? China 35770 x 35799 x 2.27 1435.98
75 2015-019 30.03.2015 13:52 Beidou DW 17 Chang Zheng 3C/YZ-1 Y11 XSC LC2 China 35796 x 36781 x 54.98 1461.81
76 2015-037 25.07.2015 12:29 Beidou DW 18 + Beidou DW 19 Chang Zheng 3B/YZ-1 Y26 XSC LC2 China 21514 x 21541 x 54.99 773.20
77 2015-046 12.09.2015 15:42 Tongxin Jishu Shiyan 1 Chang Zheng 3B Y32 XSC LC2 China 35776 x 35795 x 0.18 1436.03
78 2015-053 29.09.2015 23:13 Beidou DW 20 Chang Zheng 3B Y33 XSC LC3 China 35606 x 35953 x 55.02 1435.73
79 2015-059 16.10.2015 16:16 Apstar 9 Chang Zheng 3B Y36 XSC LC2 China 35782 x 35788 x 0.12 1436.01
80 2015-063 03.11.2015 16:25 Zhongxing 2C Chang Zheng 3B Y34 XSC LC3 China 35778 x 35793 x 0.56 1436.03
81 2015-067 20.11.2015 16:07 LaoSat 1 Chang Zheng 3B Y38 XSC LC2 China 35781 x 35793 x 0.11 1436.11
82 2015-073 09.12.2015 16:46 Zhongxing 1C Chang Zheng 3B Y31 XSC LC3 China 35777 x 35796 x 0.11 1436.09
83 2015-083 28.12.2015 16:04 Gao Fen 4 Chang Zheng 3B Y37 XSC LC2 China 35784 x 35788 x 0.58 1436.06
84 2016-001 15.01.2016 16:57 BelinterSat-1 Chang Zheng 3B Y29 XSC LC3 China 35779 x 35794 x 0.06 1436.09
85 2016-006 01.02.2016 07:29 Beidou DW 21 Chang Zheng 3C/YZ-1 Y14 XSC LC2? China 21531 x 21991 x 55.01 782.93
86 2016-021 29.03.2016 20:11 Beidou DW 22 Chang Zheng 3A Y26 XSC LC2 China 35675 x 35889 x 54.97 1435.86
87 2016-037 12.06.2016 15:30 Beidou DW 23 Chang Zheng 3C Y15 XSC LC3 China 35776 x 35797 x 1.80 1436.09
88 2016-048 06.08.2016 16:22 Tiantong-1 01 xing Chang Zheng 3B Y35 XSC LC3 China 35777 x 35795 x 4.97 1436.06
89 2016-072 22.11.2016 15:24 Tian Lian 1-04 Chang Zheng 3C Y13 XSC LC2 China 35778 x 35793 x 3.06 1436.03
90 2016-077 10.12.2016 16:11 Feng Yun 4A Chang Zheng 3B Y42 XSC LC3 China 184 x 35805 x 28.46 631.12
91 2017-001 05.01.2017 15:18 Tongxin Jishu Shiyan 2 Chang Zheng 3B Y39 XSC LC2 China
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 91 88

Start von Chang Zheng 4

Nr. Startnummer Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Trägernummer Startplatz Nation Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
1 1988-080 06.09.1988 20:30 Feng Yun 1A Chang Zheng 4 Y1 (19) TYSC LC7 China 880 x 904 x 99.14 102.81
2 1990-081 03.09.1990 00:53 Feng Yun 1B + Da Qui Weixing 2 + Da Qui Weixing 1 Chang Zheng 4 Y2 (24) TYSC LC7 China 884 x 899 x 98.93 102.80
3 1999-025 10.05.1999 01:33 Feng Yun 1C + Shi Jian 5 Chang Zheng 4B Y2 (56) TYSC LC7 China 849 x 866 x 98.79 102.09
4 1999-057 14.10.1999 03:15 Zi Yuan 1-1 + SACI-1 Chang Zheng 4B Y1 (58) TYSC LC7 China 773 x 774 x 98.56 100.31
5 2000-050 01.09.2000 03:25 Zi Yuan-2 01 xing Chang Zheng 4B Y3 (62) TYSC LC7 China 474 x 492 x 97.42 94.26 10.03.2016
6 2002-024 15.05.2002 01:50 Hai Yang 1 + Feng Yun 1D Chang Zheng 4B Y5 (67) TYSC LC7 China 792 x 792 x 98.80 100.70
7 2002-049 27.10.2002 03:17 Zi Yuan-2 02 xing Chang Zheng 4B Y6 (68) TYSC LC7 China 470 x 482 x 97.40 94.13 22.01.2015
8 2003-049 21.10.2003 03:16 Zi Yuan 1-2 + Chuangxin-1 Chang Zheng 4B Y4 (72) TYSC LC7 China 730 x 748 x 98.55 99.59
9 2004-035 08.09.2004 23:14 Shi Jian 6/1B + Shi Jian 6/1A Chang Zheng 4B Y7 (79) TYSC LC7 China 593 x 602 x 97.74 96.63
10 2004-044 06.11.2004 03:10 Zi Yuan 2-3 Chang Zheng 4B Y8 (82) TYSC LC7 China 472 x 482 x 97.33 94.14
11 2006-015 26.04.2006 22:48 Yaogan Weixing 1 Chang Zheng 4C Y1 (89) TYSC LC7 China 606 x 626 x 97.80 97.02
12 2006-046 23.10.2006 23:34 Shi Jian 6/2B + Shi Jian 6/2A Chang Zheng 4B Y16 (92) TYSC LC7 China 596 x 601 x 97.72 96.65
13 2007-042 19.09.2007 03:26 Zi Yuan 1-2B Chang Zheng 4B Y17 (102) TYSC LC7 China 773 x 774 x 98.55 100.31
14 2007-055 11.11.2007 22:48 Yaogan Weixing 3 Chang Zheng 4C Y3 (104) TYSC LC7 China 613 x 622 x 97.80 97.06
15 2008-026 27.05.2008 03:02 Feng Yun 3A Chang Zheng 4C Y2 (106) TYSC LC7 China 804 x 810 x 98.81 101.03
16 2008-053 25.10.2008 01:15 Shi Jian 6/3B + Shi Jian 6/3A Chang Zheng 4B Y22 (110) TYSC LC9 China 582 x 604 x 97.74 96.54
17 2008-064 15.12.2008 03:22 Yaogan Weixing 5 Chang Zheng 4B Y20 (114) TYSC LC9 China 480 x 492 x 97.40 94.32 02.09.2014
18 2009-072 15.12.2009 02:31 Yaogan Weixing 8 + Hope-OSCAR-68 (Xi Wang 1) Chang Zheng 4C Y4 (121) TYSC China 1192 x 1204 x 100.50 109.37
19 2010-009 05.03.2010 04:55 Yaogan Weixing 9 + Yaogan Weixing 9 fu xing er + Yaogan Weixing 9 fu xing yi Chang Zheng 4C Y5 (123) JQ Pad 603 China 1082 x 1097 x 63.41 107.04
20 2010-038 09.08.2010 22:49 Yaogan Weixing 10 Chang Zheng 4C Y6 TYSC China 607 x 621 x 97.82 96.97
21 2010-051 06.10.2010 00:49 Shi Jian 6/4B + Shi Jian 6/4A Chang Zheng 4B Y23 TYSC China 586 x 606 x 97.75 96.60
22 2010-059 04.11.2010 18:37 Feng Yun 3B Chang Zheng 4C Y7 TYSC China 825 x 827 x 98.70 101.42
23 2011-043 15.08.2011 22:57 Hai Yang 2 Chang Zheng 4B Y14 TYSC China 905 x 916 x 99.36 103.21
24 2011-066 09.11.2011 03:21 Tianxun-1 + Yaogan Weixing 12 Chang Zheng 4B Y21 TYSC China 479 x 489 x 97.42 94.28 07.02.2016
25 2011-079 22.12.2011 03:26 Zi Yuan 1-2C Chang Zheng 4B Y15 TYSC China 773 x 774 x 98.56 100.31
26 2012-001 09.01.2012 03:17 Zi Yuan 3 + VesselSat2 Chang Zheng 4B Y26 TYSC China 497 x 507 x 97.49 94.65
27 2012-021 10.05.2012 07:06 Yaogan Weixing 14 + Tiantuo 1 Chang Zheng 4B Y12 TYSC LC9 China 469 x 472 x 97.24 94.01
28 2012-029 29.05.2012 07:31 Yaogan Weixing 15 Chang Zheng 4C Y10 TYSC LC9 China 1201 x 1206 x 100.12 109.49
29 2012-066 25.11.2012 04:06 Yaogan Weixing 16 + Yaogan Weixing 16 fu xing er + Yaogan Weixing 16 fu xing yi Chang Zheng 4C Y9 JQ Pad 603? China 1080 x 1089 x 63.38 106.92
30 2013-037 19.07.2013 23:37 Shi Jian 15 + Shiyan Weixing 7 + Chuangxin-3 Chang Zheng 4C Y11 TYSC LC9 China 660 x 673 x 98.06 98.07
31 2013-046 01.09.2013 19:16 Yaogan Weixing 17 + Yaogan Weixing 17 fu xing y1 + Yaogan Weixing 17 fu xing er Chang Zheng 4C Y13 JQ Pad 603 China 1076 x 1109 x 63.41 107.11
32 2013-052 23.09.2013 03:07 Feng Yun 3C Chang Zheng 4C Y12 TYSC LC9 China 804 x 815 x 98.80 101.07
33 2013-057 25.10.2013 03:50 Shi Jian 16 Chang Zheng 4B Y25 JQ Pad 603 China 600 x 616 x 74.98 96.85
34 2013-065 20.11.2013 03:31 Yaogan Weixing 19 Chang Zheng 4C Y14 TYSC LC9 China 1201 x 1207 x 100.48 109.50
35 2013-F03 09.12.2013 03:26 Zi Yuan 1-3 Chang Zheng 4B Y10 TYSC LC9 China
36 2014-047 09.08.2014 05:45 Yaogan Weixing 20 + Yaogan Weixing 20 fu xing er + Yaogan Weixing 20 fu xing yi Chang Zheng 4C Y14 JQ Pad 603 China 1054 x 1065 x 63.40 106.39
37 2014-049 19.08.2014 03:15 Gao Fen 2 + Heweliusz Chang Zheng 4B Y27 TYSC LC9 China 608 x 630 x 98.02 97.09
38 2014-053 08.09.2014 03:22 Yaogan Weixing 21 + Tiantuo 2 Chang Zheng 4B Y28 TYSC LC9 China 479 x 494 x 97.42 94.33
39 2014-063 20.10.2014 06:31 Yaogan Weixing 22 Chang Zheng 4C Y16 TYSC LC9 China 1197 x 1207 x 100.32 109.46
40 2014-079 07.12.2014 03:26 CBERS 4 Chang Zheng 4B Y32 TYSC LC9 China 773 x 773 x 98.55 100.30
41 2014-080 10.12.2014 19:33 Yaogan Weixing 25 + Yaogan Weixing 25 fu xing yi + Yaogan Weixing 25 fu xing er Chang Zheng 4C Y17 JQ Pad 603 China 1088 x 1097 x 63.41 107.10
42 2014-088 27.12.2014 03:22 Yaogan Weixing 26 Chang Zheng 4B Y29 TYSC LC9 China 481 x 491 x 97.44 94.32
43 2015-030 26.06.2015 06:22 Gao Fen 8 Chang Zheng 4B Y30 TYSC LC9 China 484 x 492 x 97.30 94.36
44 2015-040 27.08.2015 02:31 Yaogan Weixing 27 Chang Zheng 4C Y18 TYSC LC9 China 1194 x 1205 x 100.50 109.42
45 2015-064 08.11.2015 07:06 Yaogan Weixing 28 Chang Zheng 4B Y24 TYSC LC9 China 459 x 481 x 97.24 94.00
46 2015-069 26.11.2015 21:24 Yaogan Weixing 29 Chang Zheng 4C Y8 TYSC LC9 China 626 x 627 x 97.84 97.24
47 2016-033 30.05.2016 03:17 Zi Yuan 3 02 xing + Batata + Fresco Chang Zheng 4B Y33 TYSC LC9 China 484 x 500 x 97.50 94.45
48 2016-043 29.06.2016 03:21 Shi Jian 16 02 xing Chang Zheng 4B Y35 JQ Pad 603 China 596 x 616 x 75.00 96.81
49 2016-049 09.08.2016 22:55 Gao Fen 3 Chang Zheng 4C Y19 TYSC LC9 China 750 x 751 x 98.42 99.83
50 2016-F01 31.08.2016 18:55 Gao Fen 10 Chang Zheng 4C Y21 TYSC LC9 China
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 50 48

Start von Chang Zheng 5

Nr. Startnummer Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Trägernummer Startplatz Nation Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
1 2016-065 03.11.2016 12:43 Shi Jian 17 Chang Zheng 5/YZ-2 - WEN LC101 China 35882 x 37199 x 0.76 1474.80
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 1 1

Start von Chang Zheng 6

Nr. Startnummer Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Trägernummer Startplatz Nation Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
1 2015-049 19.09.2015 23:01 Luliang-1 ? + XW-2F + DCBB + XW-2B + Kaituo-1 + XW-2A + Naxing-2 ? + XW-2E + Zhineng hao shouji weixing + Zheda Pixing 2B + Zheda Pixing 2A + XW-2C + XW-2D + Zidingxiang-2 Chang Zheng 6 Y1 TYSC LC16 China 392 x 522 x 97.42 93.73
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 1 1

Start von Chang Zheng 7

Nr. Startnummer Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Trägernummer Startplatz Nation Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
1 2016-042 25.06.2016 12:00 Aoxiang zhixing + Pei zhong zhijia + Aolong 1 + Tiange feixingqi 2 + Tiange feixingqi 1 Chang Zheng 7/YZ-1A Y1 WEN LC201 China 200 x 379 x 40.80 90.30 29.09.2016
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 1 1

Start von Feng Bao

Nr. Startnummer Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Trägernummer Startplatz Nation Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
1 1973-F07 18.09.1973 12:12 JSSW 1 Feng Bao 1 701-03 JQ LA2B China
2 1974-F05 12.07.1974 13:55 JSSW 2 Feng Bao 1 701-04 JQ LA2B China
3 1975-070 26.07.1975 13:30 JSSW 3 Feng Bao 1 701-05 JQ LA2B China 184 x 452 x 69.01 90.88 14.09.1975
4 1975-119 16.12.1975 09:21 JSSW 4 Feng Bao 1 701-06 JQ LA2B China 187 x 380 x 69.00 90.18 27.01.1976
5 1976-087 30.08.1976 11:45 JSSW 5 Feng Bao 1 701-07 JQ LA2B China 198 x 2114 x 69.15 108.47 25.11.1978
6 1976-F03 10.11.1976 09:05 JSSW 6 Feng Bao 1 701-08 JQ LA2B China
7 1979-F02 27.07.1979 21:28 Shi Jian 2 + Shi Jian-2A + Shi Jian 2B + Shi Jian 2B + Shi Jian 2A + Shi Jian 2 Feng Bao 1 XCZ-1-02 JQ LA2B China
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 7 3

Aufschlüsselung nach Datum

Datum Starts Erfolge Erfolgreich [%] Erfolg summiert
1970 1 1 100,00 100,00
1971 1 1 100,00 100,00
1972 0 0 -
1973 1 0 0,00 66,67
1974 2 0 0,00 40,00
1975 3 3 100,00 62,50
1976 3 2 66,67 63,64
1977 0 0 -
1978 1 1 100,00 66,67
1979 1 0 0,00 61,54
1980 0 0 -
1981 1 1 100,00 64,29
1982 1 1 100,00 66,67
1983 1 1 100,00 68,75
1984 3 3 100,00 73,68
1985 1 1 100,00 75,00
1986 2 2 100,00 77,27
1987 2 2 100,00 79,17
1988 4 4 100,00 82,14
1989 0 0 -
1990 5 5 100,00 84,85
1991 1 1 100,00 85,29
1992 4 3 75,00 84,21
1993 1 1 100,00 84,62
1994 5 5 100,00 86,36
1995 3 2 66,67 85,11
1996 4 2 50,00 82,35
1997 6 6 100,00 84,21
1998 6 6 100,00 85,71
1999 4 4 100,00 86,57
2000 5 5 100,00 87,50
2001 1 1 100,00 87,67
2002 4 4 100,00 88,31
2003 6 6 100,00 89,16
2004 8 8 100,00 90,11
2005 5 5 100,00 90,63
2006 6 6 100,00 91,18
2007 10 10 100,00 91,96
2008 11 11 100,00 92,68
2009 6 5 83,33 92,25
2010 15 15 100,00 93,06
2011 19 18 94,74 93,25
2012 19 19 100,00 93,96
2013 14 13 92,86 93,88
2014 15 15 100,00 94,31
2015 19 19 100,00 94,78
2016 22 21 95,45 94,84
2017 1 1 100,00 94,86
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 253 240 94,86
Datechart Successchart Summarized Successchart Trendchart

Aufschlüsselung nach Träger

Nr. Submodell Starts erfolgreiche Starts in Folge Fehlstarts in Folge Erfolge Erfolgreich [%] Einsatzzeitraum
1 Chang Zheng 1 2 2 0 2 100,00 1970 – 1971
2 Chang Zheng 11 2 2 0 2 100,00 2015 – 2016
3 Chang Zheng 2 97 41 0 93 95,88 1974 – 2016
4 Chang Zheng 3 91 48 0 88 96,70 1984 – 2017
5 Chang Zheng 4 50 34 0 48 96,00 1988 – 2016
6 Chang Zheng 5 1 1 0 1 100,00 2016 – 2016
7 Chang Zheng 6 1 1 0 1 100,00 2015 – 2015
8 Chang Zheng 7 1 1 0 1 100,00 2016 – 2016
9 Feng Bao 8 3 2 4 50,00 1973 – 1981
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%] Einsatzzeitraum
Gesamt 253 240 94,86 1970 – 2017
Summarychart over Fields

Aufteilung der Starts nach Jahr/Submodell

Submodell 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Erfolgreich [%]
Andere Träger Starts 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 73,33
Andere Träger Erfolge 1 1 2 1 1 2 3 11 / 15
Chang Zheng 2 Starts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 2 3 1 2 4 2 1 2 3 5 4 1 2 4 3 3 7 6 5 6 4 8 95,88
Chang Zheng 2 Erfolge 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 4 2 1 2 3 5 4 1 2 4 3 3 6 6 5 6 4 8 93 / 97
Chang Zheng 3 Starts 2 1 2 2 1 3 3 4 2 4 2 1 1 3 6 4 2 8 9 9 3 2 9 7 1 96,70
Chang Zheng 3 Erfolge 2 1 2 2 1 3 1 4 2 4 2 1 1 3 6 4 1 8 9 9 3 2 9 7 1 88 / 91
Chang Zheng 4 Starts 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 4 3 4 6 7 4 4 96,00
Chang Zheng 4 Erfolge 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 4 3 4 5 7 4 3 48 / 50
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 253 240 94,86
Summarychart over Field and Date

Statistik über alle Starts

Parameter Wert
Starts253
Misserfolge13
Zuverlässigkeit94,9%
Bayes Abschätzung94,5%
Einsatzzeitraum17058 Tage (46,7 Jahre)
Anzahl der Flüge pro Jahr5,4 pro Jahr
Erster Start24.04.1970
Letzter Start05.01.2017
Maximale Starts pro Jahr (22)2016
Minimale Starts pro Jahr (mindestens einer) (1)1970,1971,1973,1978,1979,1981,1982,1983,1985,1991,1993,2001
Jahre ohne Start1972,1977,1980,1989
Minimaler Startabstand930 Tage
Maximaler Startabstand2 Tage
Erster Fehlstart18.09.1973
Letzter Fehlstart31.08.2016
Erster Erfolg24.04.1970
Letzter Erfolg05.01.2017
Maximale Zeit zwischen Fehlstarts4896 Tage
Maximale Zahl der Flüge zwischen Fehlstarts76
Minimale Zeit zwischen Fehlstarts116 Tage
Minimale Zahl der Flüge zwischen Fehlstarts2
Maximale Zahl an aufeinanderfolgenden Fehlstarts1
Anzahl an aufeinanderfolgenden Fehlstarts3

Bücher des Autors über Trägerraketen

Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.

Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:

Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.

Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.

Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.

Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:

US-Trägerraketen

und

Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)

Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:

US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)

US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie

2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.

Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.

Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.

Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.

Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.

Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.

 


Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.

Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / advert here Buchshop Bücher vom Autor Top 99